In primul rand, dorim sa va asiguram de faptul ca prelucram datele cu caracter personal in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este intocmirea facturilor/contractelor comerciale incheiate intre dumeavoastra si societatea sc Magnum Therm SRL


Ce date colectam?
Colectam datele dumneavoastra de contact (nume, numar si serie carte de identitate sau pasaport, cod numeric personal, domiciliu/sediu, numar de telefon, adresa de e-mail, cod fiscal, numar de inregistrare la ORC,  date pe care dumneavoastra ni le-ati furnizat, in mod direct, atunci cand ati incheiat cu noi contractul comercial.

Cum folosim datele pe care ni le-ati furnizat?
Folosim aceste date pentru ca, in urma solicitarii dumneavoastra, sa va putem contacta in legatura cu contractul/contractele incheiate.

In ce scop prelucram datele?

  • Furnizarea serviciilor noastre
    Folosim datele cu caracter personal indicate de dumneavoastra pentru a ne putea indeplini obligatiile asumate prin contract. Ne intemeiem prelucrarea pe executarea contractului  comercial pe care l-ati incheiat cu societatea noastra. De asemenea, tot in temeiul contractului incheiat cu dumneavoastra, vom desfasura activitati ce ţin de facturarea si incasarea contravalorii serviciilor noastre, avand dreptul de a va trimite inclusiv comunicari cu privire la obligatiile dumneavoastra de plata.
  • Comunicarea cu dumneavoastra
    Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul comunicarii cu dumneavoastra, pentru a va raspunde la orice intrebari si solicitari legate de derularea contractului nostru sau in vederea incheierii unui nou contract intre dumneavoastra si SC Magnum Therm SRL , ori pentru orice alte aspecte legate de derularea colaborarii noastre. Ne intemeiem prelucrarea, de asemenea, pe executarea contractului incheiat cu noi.
  • Prelucrarea datelor, ca obligatie impusa de lege
    In contextul furnizarii serviciilor solicitate, vom prelucra o parte din datele cu caracter personal care va privesc, pentru gestionarea si emiterea facturilor si pentru incasarea contravalorii serviciilor prestate. In acest caz, prelucrarea se intemeiaza pe obligatia legala a SC Magnum Therm SRL, in relatia sa cu clientii.

Catre cine divulgam datele?

Vom putea comunica o parte din datele dumneavoastra (de exemplu, nume, telefon, adresa), catre colaboratorii nostri, in legatura cu executarea in bune conditii a contactului comercial incheiat cu societatea noastra. Intr-o astfel de situatie, ne asiguram ca toti colaboratorii nostri respecta aceasta informare, precum si obligatiile impuse de Regulament. Totodata, daca este necesar, putem divulga date cu caracter personal autoritatilor publice relevante, in cazul in care acestea le solicita, in conformitate cu normele fiscale sau cu alte reglementari aplicabile. In situatia existentei unei datorii cu privire la relatia noastra contractuala, vom dezvalui datele dumneavoastra persoanelor in drept sa recurga la  recuperarea datoriei (de exemplu, avocati, agenti de colectare debite/recuperare creante).

Cat timp prelucram datele?
Datele sunt prelucrate pe toata durata contractuala, pana la expirarea obligatiilor contractuale, cat si ulterior, in conformitate cu obligatiile legale care ne revin, inclusiv cele fiscale.

Ce drepturi aveti?
Conform Regulamentului, dumneavoastra, ca persoana vizata, aveti o serie de drepturi referitoare la modul in care companiile si organizatiile va prelucreaza drepturile, incluzand:

(i) Dreptul de acces – va permite sa obtineti confirmarea ca datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate de noi si, in caz afirmativ, sa accesati datele personale pe care le detinem in legatura cu dumneavoastra;
(ii) Dreptul la rectificare – va permite sa obtineti rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte/incomplete care va privesc;
(iii) Dreptul la stergerea datelor – va permite sa obtineti stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
(iv) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – va permite sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor cu caracter personal care va privesc, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate a datelor);
(v) Dreptul la opozitie – va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile si limitele stabilite de lege;
(vi) Dreptul la portabilitatea datelor – va permite primirea datelor cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau transmiterea acestor date unui alt operator.

Va puteti exercita oricare din drepturile mentionate mai sus si puteti afla mai multe despre aceste drepturi, prin simpla transmitere a unui e-mail in acest sens la adresa de email secretariat@magnumtherm.ro, sau prin transmiterea unei solicitari la sediul nostru din  Sergent Grigore Ioan 7, Iasi, 700440. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de protectie a datelor din Romania.